Edytor Zdjęć


Jest to prosta aplikacja na platformę Android napisana w języku Java. Aplikacja umożliwia ustawienie jednego z czterech filtrów dla zdjęcia wybranego z naszej galerii. Dodatkowo można zalogować się do Facebooka i opublikować zdjęcie.